Zapojení do projektu

Naše škola v současné době realizuje projekt vyhlášený Operačním programem Jan Amos Komenský (OP JAK) - ŠABLONY JAK - Mateřská škola Bulhary,

reg. číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001683

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy. Výzva podpoří vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Doba realizace projektu je 24 měsíců.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


Historie MŠ Bulhary

Mateřská škola Bulhary je škola s dlouholetou tradicí a historií. První paměti budovy spadají již do roku 1830, kdy byla postavena zděná budova , která je dodnes zachována v původní podobě.

Česká obecná škola

Tato škola byla zřízena v roce 1922 jako dvoutřídka České obecné školy. Třídy byly nejdříve zřízeny v německé obecné škole až do roku 1925, kdy byla dokončena novostavba moderní školy pro podle úmluvy menší počet českých žáků. S připojením Jižní Moravy na Dolní Dunaj / Německou říši byla v roce 1938 zrušena a sloužila od té doby jako německá celnice. Ředitelem školy byl řídící učitel Josef Driml.

První třída mateřské školy zde byla založena v roce 1940. V roce 1983 zde začíná velká rekonstrukce a třída mateřské školy byla přemístěna dočasně do budovy školy základní. Po celkové rekonstrukci a modernizaci všech prostor v roce 1985, mohl být provoz MŠ v plném rozsahu obnoven.


Současnost

Ve šk. roce 2008/ 2009 byla provedena oprava a údržba plynového topení.

V umývárně byl instalován nový sprchový kout a v 1.patře mají děti nové wc. Za přispění OÚ Bulhary bylo obnoveno poškozené pískoviště, bylo doplněno novým pískem a novou krycí plachtou.

Se souhasem OÚ byly také pořízeny do třídy nové stolky a židličky, které vyhovují parametrům věkově smíšené skupině dětí, podařilo se zakoupit část nových lehátek (stará již nevyhovovala po stránce hygienické a bezpečnostní) a koberec do dětské ložnice.

V průběhu školního roku 2009/ 2010 byla položena nová dlažba na dětském WC a v době letních prázdnin proběhla rekonstrukce umývárny. Také se po dlouhé době školka oblékla, po vymalování celé budovy, do veselých pastelových barev.

Ve šk. roce 2013/ 2014 proběhla v podzimních měsících výměna oken a vstupních dveří na celé budově MŠ, školka byla také zateplena a dostala novou fasádu. Došlo také k výměně okapů. Vše proběhlo bez omezení za plného provozu MŠ. Z bezpečnostních důvodů byly v areálu zahrady MŠ pokáceny vzrostlé starší stromy, které ohrožovaly nejen bezpečnost dětí, ale i osob pohybujících se po zahradě MŠ a hrozily také pádem na budovu MŠ.

Ve školním roce 2014/ 2015 začala přeměna školní zahrady na zahradu přírodního stylu. Stále probíhají dodělávky- výsadba keříků, stromků a terénu. Projekt byl zpracován ve spolupráci s MŠ a vybrán k realizaci a je spolufinancován z OPŽP a částečně zřizovatelem - obcí Bulhary. Záměrem je přetvoření nefunkční zahrady u MŠ na plně funkční zahradu v přírodním stylu, která by dětem poskytovala prostor k neomezenému pohybu, volné hře a možnost poznávání a zkoumání svého přirozeného přírodního prostředí. Vzniklá zahrada bude místem naslouchání, pozorování, experimentování, aktivit, zvídavosti, tvořivosti, objevování a poznávání. V neposlední řadě bude zázemím pro pohyb, odpočinek, relaxaci, péči a ochranu přírodního prostředí. Zahrada by měla nabídnout možnost experimentovat s přírodními materiály, pozorovat a pěstovat rostliny, kompostovat, pozorovat zvířata, proměny zahrady v různém počasí a čtyřech ročních obdobích a svým různorodým uspořádáním podpořit děti ke spontánním aktivitám. Děti se zde tak od malička mohou učit přirozeným a hravým způsobem chápat přírodní jevy a jejich význam pro člověka. Toto pochopení je předpokladem toho, aby se v dospělosti cítily zodpovědní za zachování a tvorbu našeho životního prostředí. Návrh zahrady vychází z osvědčených metodik, z potřeb dětí i ze zkušeností pedagogů. Na výběr prvků měl vliv i rámcový vzdělávací program mateřské školy, prvky tak budou zapojeny nejen do hry, ale i do výuky.

 
    V dalších letech došlo k výměně nevyhovující elektroinstalace v celé budově MŠ, byl zakoupen nový sprchový kout, nové elektrospotřebiče, které již dosloužily a o letních prázdninách r. 2020 byl namontována nová vstupní brána do areálu MŠ, která vyhovuje bezpečnostním parametrům a v průběhu dne se zamyká. Na začátku šk. r. 2021/2022 zaměstnanci obce provedli drobné opravy a natěr některých průlezek na školní zahradě.
    Ve školním roce 2021/2022 byl v areálu MŠ vyasfaltován nevyhovující betonový povrch.